Posturi vacante, DGASPC Vâlcea | 30 martie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28

Posturi vacante: 

 • psiholog stagiar – cod COR – 263401 –  Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Zătreni – 1 post;
 • psiholog stagiar – cod COR – 263401 –  Centrul de Îngrijire și Asistentă pentru persoane adulte cu dizabilități-Măciuca – 1 post;
 • logoped – studii superioare – cod COR – 226603 – Centrul de zi de recuperare a copilului cu dizabilități – Râmnicu Vâlcea.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
 • vechime conform atestatului de liberă practică corespunzător gradului profesional.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, specializarea logopedie;
 • aviz de exercitare a profesiei de logoped eliberat de Colegiul Psihologilor;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 21 martie 2022;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 30 martie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfăşura în maximum 4 zile de la proba scrisă.

Telefon: 0250/734.758, interior 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 202, partea a III-a, Marţi, 08 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea