Posturi vacante, DGASPC Vâlcea | 25 mai 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Posturi vacante: 

 • Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:
  • 1 post şef serviciu – cod COR – 121901
  • 1 post psihopedagog – studii superioare cod COR – 263412
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi – Lungeşti:
  • 1 post şef centru – cod COR – 121901
 • Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 3 Băbeni:
  • 1 post şef centru – cod COR – 121901
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu:
  • 1 post şef centru – cod COR – 121901
 • Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi – Măciuca:
  • 1 post psiholog stagiar – cod COR – 263403

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog – cod COR- 263412:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea psihopedagogie;
 •  atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor;
 •  vechime – minimum 1 an în specialitatea studiilor.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar – cod COR – 263403:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
 • vechime conform avizului de exercitare a profesiei.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru cod COR – 121901:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu cod COR – 121901 – Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medical sau al ştiinţelor administrative cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 mai 2021;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 25 mai 2021, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 28, judeţul Vâlcea;
 • interviul se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Telefon: 0250/734.758, int. 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 354, partea a III-a, Joi, 29 aprilie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea