Posturi vacante, DGASPC Vâlcea | 25 iulie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28

Posturi vacante: 
  • şef serviciu – Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap – 2 post;
  • șef centru – Centrul de îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Lungești – 1 post;
  • psiholog stagiar – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Măciuca – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de şef serviciu:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medicină, economie sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
  • vechime conform atestatului de liberă practică corespunzător gradului profesional stagiar.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 25 iulie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Telefon: 0250/734.758, interior 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 852, partea a III-a, Joi, 30 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea