Posturi vacante, DGASPC Vâlcea | 19 mai 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28

Posturi vacante: 

 • psiholog stagiar – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Zătreni – 1 post;
 • psiholog stagiar – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Govora – 1 post;
 • psiholog stagiar –  Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități-Măciuca – 1 post;
 • şef centru –  Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi –Lungeşti – 1 post;
 • şef centru –  Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi –Nicolae Bălcescu – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
 • vechime conform atestatului de liberă practică corespunzător gradului profesional stagiar.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medicină, economie sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 10 mai 2022;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 19 mai 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfăşura în maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Telefon: 0250/734.758, interior 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 392, partea a III-a, Miercuri, 27 aprilie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea

27 apr. 2022