Posturi vacante, DGASPC Vâlcea | 06 iulie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Posturi vacante: 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:

 • 1 post şef serviciu – cod COR 121901

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi –Lungeşti:

 • 1 post şef centru – cod – COR 121901

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Govora:

 • 1 post psiholog stagiar – cod COR 263403

Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu:

 • 1 post şef centru – cod – COR-121901
 • 1 post psiholog stagiar – cod COR – 263403

Centrul de îngrijire bătrâni Cueni:

 • 1 post şef centru – cod – COR -121901

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog stagiar – cod COR – 263403:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru cod COR – 121901:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 iunie 2021, ora 12.30;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 06 iulie 2021, ora 10.00;
 • interviul se va desfășura în maximum 4 zile de la proba scrisă.

Telefon: 0250/734.758, interior 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 518, partea a III-a, Vineri, 11 iunie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea