Posturi vacante, DGASPC Sector 6 | 12 noiembrie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, str. Cernişoara nr, 38 – 40

Posturi vacante: 

 • Direcția protecția copilului:
  • 2 posturi de psiholog practicant la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Ghencea”;
  • 1 post de psihopedagog la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Ghencea”;
  • 1 post de psiholog practicant la Complexul de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial;
  • 1 post de educator la Centrul de Zi „Sfinții împărați Constantin și Elena”.
 • Direcția protecție socială adulți:
  • 1 post de inspector de specialitate la Unitatea îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
  • 1 post psiholog specialist la Centrul de Zi Persoane Adulte cu Dizabilități.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante:

 • psiholog practicant la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Ghencea” – 2 posturi:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență psihologie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
 • psihopedagog la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Ghencea” – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, specializare psihopedagogie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
 • psiholog practicant la Complexul de Servicii Apartamente de Tip Familial -1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență psihologie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
 • educator la Centrul de Zi „Sfinții împărați Constantin și Elena” -1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe ale educației/psihologie.
 • inspector de specialitate la Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență asistență socială/psihologie/contabilitate.
 • psiholog specialist la Centrul de Zi Persoane Adulte cu Dezabilități -1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologie eliberat de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din România.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 noiembrie 2021, ora 16.00;
 • proba scrisă va avea loc în data de 12 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul din aleea Ţibleş nr. 64, sector 6, Bucureşti;
 • proba interviu.

Telefon: 021/745.72.37, int. 133, 021/745.62.29

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1046, partea a III-a, Joi, 21 octombrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti