Posturi vacante, DGASPC Sector 2 | 14 iunie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti

Posturi vacante: 

 • inspector de specialitate categoria S gradul IA, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 2 – 1 post;
 • inspector de specialitate categoria S gradul I, Direcția Protecția Copilului, Compartimentul Plasament la Persoane, Familii, Tutelă – Serviciul Asistență Maternală – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de inspector de specialitate categoria S gradul IA:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniul asistență socială/psihologie și științe comportamentale, specialitatea asistent social, psiholog/psihopedagog;
 • abilități de utilizare a calculatorului;
 • abilități de comunicare și lucru în echipă;
 • conștiinciozitate;
 • capacitatea de lucru în condiții de stres;
 • corectitudine, punctualitate;
 • asumarea responsabilității;
 • capacitate de relaționare;
 • vechime în muncă 6 ani și 6 luni (în specialitatea studiilor absolvite).

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de inspector de specialitate categoria S gradul I:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (Facultatea de Psihologie și Științele Educației/Facultatea de Psihologie/Facultatea de Asistență Socială/Facultatea de Teologie și Asistență Socială);
 • vechime în muncă 3 ani și 6 luni (cu studii superioare);
 • capacitate de lucru în echipă;
 • punctualitate, conștiinciozitate, caracter sociabil;
 • capacitatea de lucru în condiții de stres;
 • capacitate de adaptabilitate.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 mai 2022, ora16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 14 iunie 2022, ora 11.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 20 iunie 2022, începând cu ora 08.30.

Telefon: 0770/800.365, 0770.801.232 sau 021/252.22.02, interior 303, 338, 339

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 473, partea a III-a, Luni, 16 mai 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti