Sari la conținut

Posturi vacante, DGASPC Gorj | 28 aprilie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

Posturi vacante: 
 • psiholog (psihoterapeut) practicant la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Cărbunești – 1 post;
 • logoped la Complexul de îngrijire și asistență Suseni – Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni – 1 post;
 • psiholog (psihoterapeut) practicant la Complexul de Îngrijire și asistență Dobrița – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog (psihoterapeut) practicant:

 • absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei, specializarea psihoterapie;
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea psihoterapie, treapta de specializare „practicant”;
 • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psihoterapeut.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

 • absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială;
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea psihopedagogie specială;
 • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de logoped.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 aprilie 2022, ora 14.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 28 aprilie 2022, ora 10.00, – la Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți Bâlteni, din Târgu Jiu, strada Dumbrava nr. 34/Cantina din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu, din Târgu Jiu, strada Dumbrava nr. 34;
 • proba interviu se va desfășura în data de 03 mai 2022.

Telefon: 0253/212.518

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 278, partea a III-a, Luni, 28 martie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Gorj