Posturi vacante, DGASPC Dâmboviţa | 19 aprilie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, str. I.C. Vissarion nr. 1

Posturi vacante: 
  • șef centru (S), gradul II în cadrul CAbR Țuicani – 1 post;
  • psiholog stagiar (S) în cadrul CIA Țuicani- 1 post

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiințe sociale, specializarea psihologie;
  • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiutui Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare/competență „practicant”.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 aprilie 2022, ora 16.30;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 19 aprilie 2022, ora 13.00;
  • interviul se va desfăşura în data de 27 aprilie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0245/217.686, 0245/614.615

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 280, partea a III-a, Luni, 28 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmboviţa