Posturi vacante, DGASPC Dâmboviţa | 04 aprilie 2022

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, str. I.C. Vissarion nr. 1

Posturi vacante: 

 • 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găeşti;
 • 1 post de psiholog (S), gradul practicant, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găeşti;
 • 1 post de logoped (S), gradul debutant, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găeşti.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: asistență socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
 • vechime – minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale, specializarea psihologie;
 • vechime – minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare/competenţă – practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale, specializarea psihologie/psihopedagogie specială.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 25 martie 2022, ora 14.00;
 • proba scrisă va avea loc în data de 04 aprilie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu va avea loc în data de 08 aprilie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0245/217.686; 0245/61.4615

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 218, partea a III-a, Vineri, 11 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmboviţa