Sari la conținut

Posturi vacante, DGASPC Botoşani | 20 iulie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, cu sediul în Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 4

Posturi vacante: 

  • psihopedagog debutant – 1 post, în cadrul Centrului de asistență specializată pentru copilul cu TSA din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilităţi „Sf. Spiridon”, Botoșani;
  • psihopedagog debutant – 1 post, în cadrul Centrului de recuperare „SERA” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilităţi „Sf. Spiridon”, Botoșani.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psihopedagog debutant:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență/diplomă a unei instituţii de învăţământ superior acreditată/autorizată, conform legii, în domeniul ştiinţelor sociale, specializarea psihopedagogie specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihopedagogie specială.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 iulie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 iulie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 26 iulie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0752/195.073, 0231/537.993

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 776, partea a III-a, Luni, 27 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Botoşani