Posturi vacante, DGASPC Arad | 10 decembrie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, judeţul Arad

Posturi vacante: 

 • psiholog grad profesional practicant (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație – 1 post;
 • psihopedagog grad profesional debutant (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; specializarea – psihologie;
 • perfecționări: atestat de liberă practică treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog debutant:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul psihopedagogie sau psihopedagogie specială, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;
 • perfecționări (specializări): psihopedagogie;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 noiembrie 2021;
 • proba scrisă va avea loc în data de 10 decembrie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu.

Telefon: 0257/210.055, interior 119

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1164, partea a III-a, Luni, 15 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Arad