Posturi vacante de educator: Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, 23 noiembrie 2020

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, judeţul Argeş

Posturi vacante: educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Creşe Piteşti – 2 posturi

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de educator puericultor debutant:

  • absolvirea cu diplomă/adeverință a unor studii superioare de scurtă durată, în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), psihologie (psihologie) și asistență socială;
  • absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la afişare;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 noiembrie 2020, ora 09.00, sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter, Pitești, jud. Argeș
  • proba interviu  se va desfășura în data de 27 noiembrie 2020, ora 09.00.

Telefon: 0372/030.420 int. 106

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 705, partea a III-a, Vineri,30 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Argeș