Posturi vacante, Consiliul Superior al Magistraturii | 19 noiembrie 2021

Angajator: Consiliul Superior al Magistraturii

Posturi vacante: consilier grad IA – psiholog (2 posturi) în cadrul Compartimentului de psihologie a personalului

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de consilier grad IA – psiholog:

  • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitate de cel puțin 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare – minimum practicant, forma de atestare – autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
  • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel);
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale sau psihologiei clinice.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 noiembrie 2021, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 noiembrie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 25 noiembrie 2021, ora 10.00.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii din București, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6.

Telefon: 021/3116926, interioare 2028 și 2050

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1082, partea a III-a, Joi, 28 octombrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în București