Posturi vacante, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” | 17 mai 2022

Angajator: Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, judeţul Buzău

Posturi vacante: referent de specialitate I (S) – 2 posturi

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate I (S):

  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: domeniul fundamental (DF) – științe sociale, ramura de știință (RSI) – științe juridice, științe administrative, sociologie, psihologie și științe comportamentale; domeniul fundamental (DF) – științe umaniste, ramura de știință (RSI) – filologie, filosofie, istorie, studii culturale; domeniul fundamental (DF) – matematică și științe ale naturii, ramura de știință (RSI) – științele pământului și atmosferei;
  • vechime în muncă/specialitate necesară: minimum 5 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă va avea loc în data de 17 mai 2022, ora 10.00;
  • proba interviu va avea loc în data de 23 mai 2022, ora 10.00.

Telefon: 0787/540.795

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 380, partea a III-a, Joi, 21 aprilie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Buzău