Posturi vacante, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui | 29 octombrie 2021

Angajator: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui, str. Hagi Chiriac nr. 2

Posturi vacante: 

 • bibliotecar, studii superioare de lungă durată, grad profesional IA, în cadrul Serviciului programe și proiecte culturale, metodic, conservare și restaurare documente;
 • bibliotecar, studii superioare de lungă durată, grad profesional I, în cadrul Serviciului relații cu publicul.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de bibliotecar:

 • bibliotecar, studii superioare de lungă durată, grad profesional IA, I:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în următoarele domenii:
  • științe exacte (matematică, fizică, chimie, informatică) – toate specializările;
  • științe ale vieții pământului (biologie, geografie, geologie, știință mediului) – toate specializările;
  • științe umaniste (filologie, istorie, psihologie, științe ale educației) – toate specializările;
  • teologia (teologie, sociologie) – toate specializările;
  • științe sociale politice (sociologie, asistență socială, științe politice, relații internaționale, științe administrative, științe ale comunicării) – toate specializările;
  • științe juridice (drept) – toate specializările;
  • științe economice (economie, cibernetică și statistică economică, finanțe, contabilitate, relații economice internaționale, management, marketing) – toate specializările;
  • științe agricole silvice și zootehnice (agricultură, horticultura, silvicultură – zootehnie) – toate specializările;
  • științe medicale (medicină, medicină dentară, farmacie, medicină veterinară) – toate specializările;
  • arhitectură și urbanism – toate specializările;
  • arte (arte plastice și decorative, muzică, teatru, cinematografie și media) – toate specializările;
  • științe inginerești (geologie tehnică, mine, petrol și gaze naturale, inginerie civică, geodezie, instalații, inginerie navală și navigație, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie energetică, inginerie electronică, inginerie chimică, inginerie alimentară, ingineria produselor textile și din pielărie, inginerie economică, ingineria mediului, științe aplicate) – toate specializările;
  • cunoștințe de operare PC – Word, Excel, PowerPoint, internet;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 6 ani și 6 luni pentru bibliotecar, grad profesional IA;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 3 ani și 6 luni pentru bibliotecar, grad profesional I.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 octombrie 2021, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 29 octombrie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 03 noiembrie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0335/401.164

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 974, partea a III-a, Marţi, 05 octombrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui