Posturi vacante, Autoritatea pentru Digitalizarea României | 15 decembrie 2021

Angajator: Autoritatea pentru Digitalizarea României, str. Italiană nr. 22, sectorul 2, București

Posturi vacante: consilier gradul IA – 2 posturi

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de consilier:

  • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, din care ramura de științe: științe juridice, științe economice, științe administrative; științe ale comunicării, științe socio-umane, psihologie și științe comportamentale; științe umaniste și arte; științe inginerești sau matematică și științe ale naturii;
  • cunoașterea unei limbi străine – limba engleză, în vederea colaborării constante cu reprezentanții instituțiilor europene, nivel mediu/avansat (scris, vorbit, citit), competențe testate în cadrul probelor de concurs;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de conducere – 1 an.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 decembrie 2021, ora 17.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 decembrie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu.

Telefon: 0374/541.187

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1199, partea a III-a, Vineri, 19 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti