Posturi vacante, Agenţia Naţională Antidrog | 25 ianuarie 2022

Angajator: Agenţia Naţională Antidrog

Agenţia Naţională Antidrog, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, a 3 posturi vacante cu atribuții în domeniul psihologiei de inspector de specialitate gr. III-I (personal contractual), după cum urmează:

 • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al județului Botoșani;
 • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al județului Suceava;
 • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Brașov.

Condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenți de studii universitare de licență ciclul I Bologna în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de știință psihologie şi ştiinţe comportamentale, diplomă de licenţă psihologie sau asimilată, potrivit legii;
 • să fie membrii ai Colegiului Psihologilor din România şi, în vederea exercitării atribuţiilor, să deţină: atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” și atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie clinică”, avizate pe anul în curs;
 • vechime în muncă: minim 6 luni;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
 • să fie declaraţi apţi medical şi psihologic.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 ianuarie 2022, ora 14.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 25 ianuarie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 31 ianuarie 2022, începând cu ora 10.00.

Telefon: 021/323.30.30, interior 21721                                                                    

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1341, partea a III-a, Joi, 30 decembrie 2021

Accesațilocuri de muncă în domeniul psihologiei