Posturi vacante, Agenţia Naţională Antidrog | 15 martie 2022

Angajator: Agenţia Naţională Antidrog

Posturi vacante:

  • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog pentru Sectorul 4 Bucureşti;
  • 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Brașov.

Condiţii specifice:

  • să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenți de studii de studii universitare de licență ciclul I Bologna în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de știință psihologie şi ştiinţe comportamentale, diplomă de licenţă psihologie sau asimilată, potrivit legii;
  • să fie membrii ai Colegiului Psihologilor din România şi în vederea exercitării atribuţiilor să deţină: atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” și atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie clinică”, avizate pe anul în curs;
  • vechime în muncă: minim 6 luni;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
  • să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 martie 2022, ora 14.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 28 martie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 31 martie 2022, începând cu ora 10.00.

Telefon: 021/323.30.30, interior 21721

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 149, partea a III-a, Luni, 21 februarie 2022

Accesațilocuri de muncă în domeniul psihologiei