Posturi vacant, DGASPC Sibiu | 27 iulie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Posturi vacante:

 • Centrul de Plasament ”Gulliver” – 1 post, șef centru;
 • Centru de plasament Orlat – 1 post, șef centru;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Agârbiciu -1 post, psiholog practicant;
 • Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Tălmaciu – 1 post, psiholog stagiar.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de șef centru:

 • absolvenți cu diplomă de licență în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • disponibilitate pentru program prelungit, competență în gestionarea resurselor alocate.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

 • diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei cu atestat de liberă practică – treapta de specializare: psiholog practicant în psihoterapie sau consiliere psihologică.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

 • diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei cu atestat de liberă practică – treapta de specializare: psiholog practicant în psihoterapie sau consiliere psihologică.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 iulie 2022;
 • proba suplimentară de testare a cunoştinţelor pe calculator se va desfăşura în data de 25 iulie 2022, ora 10.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 27 iulie 2022, ora 13.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 1 august 2022, ora 10.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 901, partea a III-a, Vineri, 1 iulie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu