Posturi psiholog, DGASPC Vaslui | 18 ianuarie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu sediul în județul Vaslui, Șoseua Națională Vaslui- Iași nr. 1

Posturi vacante: psiholog, gradul practicant (S), la Serviciul de asistenţă maternală – Compartiment recrutare, evaluare, instruire şi atestare AMP şi Compartiment evaluare şi consiliere psihosocială  – 2 posturi.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie;
  • atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare „practicant”;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog –  minimum 1 an.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile de la data publicării anunțului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 18 ianuarie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 25 ianuarie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0235/315.138, int. 1110 sau 1111

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1322, partea a III-a, Luni, 27 decembrie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui