Sari la conținut

Posturi psiholog, DGASPC Sibiu | 28 iulie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Posturi vacante: 
 • psiholog – grad profesional principal – 1 post – Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Compartimentul intervenţie în regim de urgenţă şi telefonul copilului şi al familiei;
 • psiholog – grad profesional stagiar – 1 post – Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Compartimentul intervenţie în regim de urgenţă şi telefonul copilului şi al familiei.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog principal:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică și/sau psihoterapie;
 • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică în psihologie clinică – treapta de specializare practicant;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România  în specialitatea psiholog stagiar în psihologie clinică și/sau în consiliere psihologică/ psihoterapie;
 • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică – treapta de specializare stagiar;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
 • desfășurarea activității după un program de lucru în schimburi/ture astfel încât să se asigure activitatea în regim de permanență (ziua, noaptea, sâmbăta, duminica, sărbători legale), în condițiile legii, conform regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil, deplasare în teren, ori de câte ori este necesar, disponibilitate la program prelungit în cazul muncii de teren.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 iulie 2022;
 • proba suplimentară de testare a cunoştinţelor pe calculator se va desfăşura în data de 25 iulie 2022, ora 10.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 28 iulie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 02 august 2022, ora 10.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 894, partea a III-a, Joi, 30 iunie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu