Posturi psiholog, DGASPC Sibiu | 26 aprilie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Posturi vacante: 
 • psiholog – grad profesional practicant – 1 post, în cadrul Serviciului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale – Compartimentul evaluare inițială, prevenire și intervenție ANE (în situație de abuz, neglijare, exploatare) trafic, migrație și repatrieri;
 • psiholog – grad profesional stagiar – 1 post, în cadrul Serviciului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale – Compartimentul evaluare inițială, prevenire și intervenție ANE (în situație de abuz, neglijare, exploatare) trafic, migrație și repatrieri.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică și/sau psihoterapie;
 • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică în psihologie clinică – treapta de specializare practicant;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
 • desfășurarea activității după un program de lucru în schimburi/ture astfel încât să se asigure activitatea în regim de permanență (ziua, noaptea, sâmbăta, duminica, sărbători legale), în condițiile legii, conform regulamentului intern/ contractului colectiv de muncă aplicabil, deplasare în teren, ori de câte ori este necesar, disponibilitate la program prelungit în cazul muncii de teren.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România  în specialitatea psiholog stagiar în psihologie clinică și/sau în consiliere psihologică/ psihoterapie;
 • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică – treapta de specializare stagiar;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
 • desfășurarea activității după un program de lucru în schimburi/ture astfel îlncât să se asigure activitatea în regim de permanență (ziua, noaptea, sâmbăta, duminica, sărbători legale), în condițiile legii, conform regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil, deplasare în teren, ori de câte ori este necesar, disponibilitate la program prelungit în cazul muncii de teren.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 aprilie 2022;
 • proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT se va desfăşura în data de 20 aprilie 2022, ora 10.00;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 26 aprilie 2022, ora 12.00;
 • interviul se va desfăşura în data de 29 aprilie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 284, partea a III-a, Marţi, 29 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu

Informațiile prezentate au scop informativ