Posturi psiholog, DGASPC Mureş | 17 martie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

Posturi vacante: 

 • psiholog practicant, Serviciul intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Telefonul Copilului şi Echipa Mobilă – 1 post;
 • psiholog practicant, Centrul maternal Materna – 1 post;
 • psiholog stagiar, Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor – 1 post;
 • psiholog stagiar, Serviciul de asistență maternală profesionistă – 1 post.

 Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant la Serviciul intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Telefonul Copilului şi Echipa Mobilă:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite – psihologie;
 • aviz de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, cu treaptă de competenţă – practicant;
 • abilităţi de lucru pe calculator (Microsoft Office – Word, Excel);
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, perseverenţă;
 • disponibilitate de a lucra peste program;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale;
 • disponibilitate de a lucra cu grupuri de populaţie defavorizată.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant la Centrul maternal Materna:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite – psihologie;
 • aviz de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, cu treaptă de competenţă – practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar la Serviciul de asistență maternală profesionistă:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea psihologie.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar la Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • experienţă de minimum 2 ani în servicii sociale.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 martie 2022, ora 15.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 17 martie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0265/213.512, 0265/211.699

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 158, partea a III-a, Miercuri, 23 februarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Mureş