Posturi psiholog, DGASPC Hunedoara | 26 mai 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa Gării nr. 9A

Posturi vacante: 

 • psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Biroului adopţii şi postadopţii  – 1 post;
  • Centrului de primire în regim de urgenţă Deva – 1 post.
 • psiholog, grad stagiar, în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Telefonul copilului) – 2 posturi.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant: 

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant, cu specializarea psihologie clinică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog stagiar:  

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică în una din specializările psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 26 mai 2022, ora 11.00;
 • proba interviu.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 419, partea a III-a, Miercuri, 04 mai 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara