Posturi psiholog, DGASPC Hunedoara | 07 octombrie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Posturi vacante:  

 • Psiholog, grad practicant, în cadrul Serviciului evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, telefonul copilului şi violenţă domestică – 1 post;
 • Psiholog, grad stagiar, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Brad – 1 post;
 • Logoped în cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara – 1 post;

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad practicant:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant autonom, cu specializarea psihologie clinică;
 • vechimea în specialitarea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad stagiar:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică cu specialitatea psihologie clinică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe sociale, cu specializarea psihologie sau psihopedagogie specială;
 • atestat de liberă practică, cu specialitatea psihologie clinică/psihopedagogie specială;
 •  vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

 Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 07 octombrie 2021, ora 11.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara din Deva, Piaţa Gării nr. 9A, judeţul Hunedoara;
 • proba interviu.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 906, partea a III-a, Miercuri, 15 septembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara