Posturi vacante, DGASPC Gorj | 17 iunie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

Posturi vacante: 

  • 1 post corespunzător funcției contractuale de execuție de psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci – Centrul de zi – Novaci;
  • 1 post corespunzător funcției contractuale de execuție de psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu – Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități „Scoarța”;
  • 1 post corespunzător funcției contractuale de execuție de psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor „Tineretul” – Rovinari.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant:

  • absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologic;
  • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare/competență practicant;
  • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 iunie 2021, ora 16.30;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 17 iunie 2021, ora 10.00;
  • interviul se va desfășura în data de 23 iunie 2021.

Telefon: 0253/212.518

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 439, partea a III-a, Luni, 24 mai 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Gorj