Posturi psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj | 17 august 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

Posturi vacante: 

 • psiholog specialist la Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, „Telefonul copilului” și pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj (1 post);
 • psiholog practicant la Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, „Telefonul copilului” și pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj (2 posturi) .

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog specialist:

 • absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul Psihologie;
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare ”specialist”;
 • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

 • absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul Psihologie;
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare ”practicant”;
 • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog.

 Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 august 2021, ora 16:30;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 17 august 2021, ora 10:00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 20 august 2021.

Concursul se va desfășura la la Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34.

Telefon: 0253/212.518

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 677, partea a III-a, Joi, 22 iulie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Gorj