Posturi psiholog, DGASPC Gorj | 06 aprilie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, din Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 24

Posturi vacante: 

 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci – Centrul de zi – Novaci– 1 post;
 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci – Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor „Novaci”– 1 post;
 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Cărbunești – Centrul de primire și evaluare în regim de urgență pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate – Târgu Cărbunești – 1 post;
 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor „Săvinești” – Târgu Jiu – 1 post;
 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor „Tineretul” – Rovinari – 1 post;
 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Centrul de primire în regim de urgență – Târgu Jiu – 1 post;
 • psiholog practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Centrul de primire în regim de urgență pentru mama și copilul victime ale violenței domestice – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant:

 • absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 plivind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare „practicant”;
 • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 25 martie 2022, ora 14.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 06 aprilie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 11 aprilie 2022.

Telefon: 0253/212.518

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 219, partea a III-a, Luni, 14 martie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Gorj