Posturi psiholog, DGASPC Arad | 26 iulie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Posturi vacante: 

  • psiholog, grad profesional practicant (S) în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație – 1 post;
  • psiholog, grad profesional stagiar (S) în cadrul Centrului de Asistență și Consiliere pentru Persoane T.S.A. – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant (S):

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; specializarea – psihologie;
  • perfecţionări (specializări): atestat de liberă practică treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar (S):

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; specializarea – psihologie;
  • perfecţionări (specializări): atestat de liberă practică treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 16 iulie 2021;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 iulie 2021, ora 10.00, la sediul DGASPC Arad, din Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr.14.

Telefon: 0257/210.055, interior 119

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 606, partea a III-a, Vineri, 02 iulie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Arad