Posturi consilier, Institutul Național al Magistraturii | 13 septembrie 2021

Angajator: Institutul Național al Magistraturii, București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5

Posturi vacante: consilier grad IA – psiholog (2 posturi) în cadrul Departamentului de formare profesională inițială.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de consilier grad IA – psiholog:

  • studii superioare în domeniul socio-psihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitate de cel puțin 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul psihologia muncii și organizațională, treapta de specialitate – minimum specialist;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologie clinică, treapta de specialitate – minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat, în condițiile art. 18 din Legea 213/2004, condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
  • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – nivel mediu, dovedit cu documente (certificate, diplome, atestate).

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 13 septembrie 2021, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 17 septembrie 2021, ora 11.00.

Telefon: 021/407.62.40

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 802, partea a III-a, Vineri, 20 august 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în București