Post vacant, Unitatea Militară nr. 02540 Breaza | 11 iulie 2022

Angajator: Unitatea Militară nr. 02540 Breaza, str. Republicii nr. 75, judeţul Prahova

Post vacant: expert debutant (psiholog)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert debutant (psiholog):

  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), în specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, treapta de specializare în supervizare (dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condiţiile art. 18 din Legea nr. 213/2004) sau dovada înregistrării la Colegiul Psihologilor din România a solicitării de obţinere a atestatului de liberă practică.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 iulie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 11 iulie 2022, ora 10.00;
  • interviul va avea loc în data de 15 iulie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0244/340.550, int. 192

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 691, partea a III-a, Vineri, 17 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Prahova