Post vacant, Unitatea Militară nr. 01377 Medgidia | 05 iulie 2022

Anunț_angajare_UM01377_Medgidia.pdf

Angajator: Unitatea Militară nr. 01377 cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii nr. 103, judeţul Constanţa

Post vacant: referent de specialitate debutant gr. III din cadrul Compartimentului asistenţă psihologică

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant gr. III:

 • studii superioare în domeniul postului scos la concurs;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;
 • deţinerea avizului de liberă practică (atestat de psihologie cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale);
 • treapta de specializare: minimum psiholog în supervizare;
 • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că înscrisurile din documentele depuse la dosar sunt reale;
 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat „admis” la concurs;
 • starea de sănătate – apt medical şi psihologic (aviz de la psiholog acreditat pe psihologia muncii);
 • păstrarea confidenţialității datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare şi relaționare;
 • rezistență la efort psihic, capacitate de concentrare;
 • loialitate faţă de instituția militară, conduită morală şi profesională.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului;
 • proba scrisă va avea loc în data de 05 iulie 2022, ora 10.00;
 • interviul va avea loc în data de 11 iulie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0241/810.061, int. 105

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 647, partea a III-a, Vineri, 10 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Constanţa