Post vacant, Unitatea Militară 02539 Alba Iulia | 11 aprilie 2022

Angajator: Unitatea Militară 02539 Alba Iulia, din Ministerul Apărării Naţionale, Bd. Revoluţiei nr. 25, judeţul Alba

Post vacant: expert debutant (psiholog)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert debutant (psiholog):

  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), în specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, treapta de specializare psiholog practicant (dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condiţiile art. 18 din Legea nr. 213/2004) sau dovada înregistrării la Colegiul Psihologilor din România a solicitării de obţinere a atestatului de liberă practică.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor până la data de 01 aprilie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 11 aprilie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 15 aprilie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0258/834.009, interior 0226

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 245, partea a III-a, Vineri, 18 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Alba