Post vacant, Unitatea Militară 02210 Bucureşti | 09 iunie 2022

Angajator: Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02210

Post vacant: referent de specialitate gradul II la Biroul cunoaştere, asistenţă psihologică şi asistenţă familială personal T.O.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de referent de specialitate gradul II:

  • studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta minimă psiholog practicant autonom;
  • master în psihologie, pentru absolvenţii facultăţilor în sistem Bologna;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani şi 6 luni;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani şi 6 luni.

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor până la data de 31 mai 2022, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 09 iunie 2022, ora 10.00;
  • interviul se va desfăşura în data de 6 iunie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0214/210.900, int. 404, 413.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 477, partea a III-a, Marţi, 17 mai 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti