Post vacant, U.N.A.T.C. „I. L. Caragiale”, Bucureşti | 09 februarie 2022

Angajator: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București, str. Matei Voievod nr. 75-77, sectorul 2

Post vacant: administrator financiar gr. I, Direcţia resurse umane

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: sociologie, psihologie şi ştiinţe comportamentale, ştiinţe economice, ştiinţe juridice;
  • minimum 6 ani experienţă în domeniile corespunzătoare condiţiilor specifice pentru ocuparea postului;
  • prezintă avantaj vechimea în specialitate într-o instituţie de învăţământ.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 09 februarie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 14 februarie 2022, ora 14.00.

Telefon: 0733/400.943

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 39, partea a III-a, Luni, 17 ianuarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti