Post vacant, Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni | 15 martie 2022

Angajator: Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii nr. 67, judeţul Prahova

Post vacant: inspector de specialitate, gradul II, din cadul Direcţiei de asistenţă socială

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: asistență socială, psihologie, sociologie, drept;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă va avea loc în data de 15 martie 2022, ora 10.00;
  • interviul va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

Telefon: 0244/211.287; 0244/211.363

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 142, partea a III-a, Vineri, 18 februarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Prahova