Post vacant, Primăria Municipiului Bacău | 25 iulie 2022

Angajator: Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6

Post vacant: inspector de specialitate II  la Biroul Învăţământ, Cultură, Sănătate, din cadrul Serviciului Monitorizare şi Coordonare al Municipiului Bacău

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate II: 

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: juridic; economic; administrativ; politic; ştiinţe ale comunicării, psihologie şi ştiinţe comportamentale; studii culturale sau în domeniul: ştiinţe biologice şi biomedicale, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitate – 1 an.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 01 iulie 2022;
  • proba scrisă va avea loc în data de 25 iulie 2022, ora 10.00;
  • interviul va avea loc în data de 28 iulie 2022.

Telefon: 0372/348.122

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 704, partea a III-a, Luni, 20 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bacău