Post vacant, Primăria Comunei Dumbrăviţa | 09 decembrie 2021

Angajator: Primăria Comunei Dumbrăviţa, sat Dumbrăviţa, Str. Mare nr. 1176, judeţul Braşov

Post vacant: inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară, asistență socială, relații cu publicul, secretariat, arhivă, registratură

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional I:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în unul din domeniile:
  • domeniul fundamental: științe sociale/sodologie/asistență socială, specializarea asistență socială, sociologie sau psihologie;
  • domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: științe juridice, domeniul de licență: drept, specializarea drept;’
  • domeniul fundamental: științe administrative, specializarea administrație publică, drept sau științe tehnice;
  • domeniul fundamental: științe inginerești: ramura ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
  • domeniul fundamental: matematică și științe ale naturii: în domeniul de licență informatică;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor – 4 ani.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile de la publicarea anunțului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 09 decembrie 2021, ora 11.00;
 • interviul va fi comunicat ulterior.

Telefon: 0268/483.100

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1141, partea a III-a, Miercuri, 10 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Braşov