Post vacant, Parchetul Iaşi | 22 decembrie 2021

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din Iaşi, str. Vasile Conta nr. 28, judeţul Iaşi

Post vacant: expert (psiholog), gradul IA în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert IA (psiholog):

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite de cel puţin 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom.
  • Calendar concurs:
  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă va avea loc în data de 22 decembrie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu va avea loc în data de 28 decembrie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0374/128.220, interior 439

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1226, partea a III-a, Joi, 25 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi