Post vacant, Parchetul Bucureşti | 30 iunie 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 12-14, sectorul 5

Post vacant: expert (psiholog) gradul 1 

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert (psiholog):

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • vechime în specialitate cel puţin 3 ani și 6 luni;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice;
  • cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Excel) condiţie dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condiţiile legii.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 22 iunie 2022, ora 14.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 30 iunie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu va avea loc în data de 06 iulie 2022, ora 10.00.

Telefon: 021.315.55.69

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 607, partea a III-a, Marţi, 07 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti