Post vacant, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti | 16 decembrie 2021

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

Post vacant: expert IA (psiholog) în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 12-14, sectorul 5

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert IA (psiholog):

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • vechime în specialitate cel puţin 6 ani și 6 luni;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaționale;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei clinice reprezintă un avantaj;
  • cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Excel).

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 decembrie 2021, ora 16.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 16 decembrie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu va avea loc în data de 22 decembrie 2021, ora 10.00.

Telefon: 021.315.55.69

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1200, partea a III-a, Luni, 22 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti