Post vacant, Parchetul Bacău | 20 septembrie 2022

Post vacant, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău | 20 septembrie 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 2

Post vacant: expert (psiholog), gradul I

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert (psiholog):

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 septembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu.

Telefon: 0234/515.280, interior 107

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 775, partea a III-a, Luni, 27 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bacău