Post vacant, Muzeul Naţional de Artă Contemporană | 29 noiembrie 2021

Angajator: Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sector 5

Post vacant: referent de specialitate, gr. I (resurse umane)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr. I (resurse umane):

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste, ramura sociologie – specializarea resurse umane;

 sau

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de  licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe juridice – specializarea drept;

sau

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau  echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe psihologice şi ştiinţe comportamentale – specializarea psihologie;

sau

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, completată cu curs de specializare inspector resurse umane, absolvit cu certificat/atestat acreditat A.N.C. la nivel naţional, cod COR 333304;
 • vechime în muncă: 5 ani;
 • experienţa profesională în cadrul instituţiilor publice constituie un avantaj, minimum 3 ani experienţă în domeniul resurselor umane;
 • cunoştinţe temeinice în legislaţia muncii;
 • cunoştinţe operare REVISAL – registrul public;
 • cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu;
 • capacitate de gestionare a timpului şi de încadrare în termenele-limită stabilite, bună capacitate de organizare şi stabilire a priorităţilor, seriozitate, rigurozitate, integritate;
 • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel), internet, baze de date;
 • flexibilitate în gândire;
 • personalitate ordonată, analitică, pragmatică;
 • spirit întreprinzător;
 • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 noiembrie 2021,ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 29 noiembrie 2021, ora 12.00;
 • interviul se va desfăşura în data de 08 decembrie 2021, ora 12.00.

Telefon: 0728/837.665

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1119, partea a III-a, Vineri, 05 noiembrie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti