Post vacant, Institutul Național al Magistraturii | 05 iulie 2022

Angajator: Institutul Național al Magistraturii, București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5

Post vacant: consilier grad IA – psiholog în cadrul Compartimentului de psihologie a personalului

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad profesional IA:

  • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitate de cel puțin 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat, în condițiile art. 18 din Legea 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale sau psihologiei clinice  – condiţie dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condiţiile legii.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 05 iulie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 11 iulie 2022, ora 11.00.

Telefon: 021/407.62.40

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 640, partea a III-a, Vineri, 10 iunie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti