Sari la conținut

Post vacant, Inspecția Judiciară | 15 martie 2022

Angajator: Inspecția Judiciară, București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 40, sector 5

Post vacant: consilier, grad IA – psiholog, la Compartimentul de Psihologie

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad IA – psiholog:

  • studii superioare în domeniul socio-psihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004, condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
  • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel);
  • perfecționări (specializări) în domeniul psihologiei muncii și organizaționale, dovedite cu documente care să ateste deținerea acestora, emise în condițiile legii.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 martie 2022;
  • proba scrisă va avea loc în data de 15 martie 2022, ora 16.30;
  • interviul va avea loc în data de 21 martie 2022, ora 16.30.

Telefon: 021/322.62.48

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 142, partea a III-a, Vineri, 18 februarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti