Post vacant, Direcția Națională Anticorupție | 25 mai 2022

Angajator: Direcția Națională Anticorupție din Bucureşti, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1

Post vacant: expert psiholog gradul IA în cadrul Compartimentului de protecţie a muncii

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declaraţii pe propria răspundere;
  • abilităţi în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaționale sau psihologiei clinice, dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 mai 2022;
  • proba scrisă va avea loc în data de 25 mai 2022, ora 10.00;
  • proba interviu va avea loc în data de 31 mai 2022, ora 10.00.

Telefon: 0213/121.497, int. 2658, 2657

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 412, partea a III-a, Marţi, 03 mai 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti