Post vacant, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ | 01 noiembrie 2021

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, județul Neamț

Post vacant: şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „Creșterea participării la învățământul antepreșcolar prin înfiinţarea Centrului de zi Primii pași”, cod SMIS 133203.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu:

  • studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul asistenței sociale, sociologie, psihologie, juridic, medical sau al ştiinţelor administrative;
  • vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 2 ani pentru absolvenţii cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, respectiv minimum 5 ani pentru absolvenţii cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 octombrie 2021, ora 16.30;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 01 noiembrie 2021, ora 13.00;
  • proba interviu se va stabili în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0233/622.968

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 990, partea a III-a, Vineri, 08 octombrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Neamţ