Post vacant, DGASPC Vaslui | 28 martie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu sediul în Vaslui, Șoseua Națională Vaslui- Iași nr. 1

Post vacant: şef centru, gradul II – Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Ghermăneşti

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniile – psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic sau științe administrative;
  • vechime necesară ocupării postului: pentru absolvenţii cu diplomă de licență în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie – vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale; pentru absolvenţii cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic şi științe administrative – vechime de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 28 martie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 04 aprilie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0235/315.138, int. 1110 sau 1111

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 188, partea a III-a, Vineri, 04 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui