Post vacant, DGASPC Ilfov | 23 decembrie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, oraş Voluntari, bd. Voluntari nr. 94-96, judeţul Ilfov

Post vacant: director executiv adjunct – Direcţia educaţională, incluziune şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director executiv adjunct:

 • absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:
 • asistenţă socială sau sociologie;
 • psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
 • drept;
 • ştiinţe administrative;
 • sănătate;
 • economie sau management, finanţe, contabilitate;
 • absolvent de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • vechime în specialitate de cel puţin 3 ani.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 decembrie 2021, ora 16.30;
 • proba scrisă va avea loc în data de 23 decembrie 2021, ora 11.00;
 • proba interviu va avea loc în data de 27 decembrie 2021, ora 11.00.

Telefon: 0213/695.887, 0213/695.889, 0213/695.890, interior 104

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1233, partea a III-a, Vineri, 26 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ilfov